Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


OGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE

o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a 22-400 Zamość informuje, że rozpatrzono złożone oferty na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że wpłynęło trzy oferty.

Zgodnie z protokołem wyboru ofert, ofertą spełniającą warunki zapytania ofertowego i ofertą wygrywającą jest oferta firmy:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Z firmą tą zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.

 

Z poważaniem

Maria Król 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.