Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka

Maria Król przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu wraz z reprezentacją wychowanków i pracowników uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku Kropli Mleka (pomoc Zamościan dla Węgrów podczas powstania węgierskiego, 1956 rok).

Maria Król przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu wraz z reprezentacją wychowanków i pracowników uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku Kropli Mleka (pomoc Zamościan dla Węgrów podczas powstania węgierskiego, 1956 rok).
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka
 • Odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.