Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2020-2021

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN
LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszanie „Krok za krokiem” w Zamościu realizuje program pn. „Opieka wytchnieniowa
dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021, finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania plików.

W razie pytań prosimy o kontakt:
E-mail: opieka@spdn.pl
Tel.: 797 594 191

Pliki do pobrania:

Dodatkowa Informacja do zalacznika nr 6 - Wzoru karty pomiaru niezaleznosci funkcjowanej (2), (Wielkość: 24.79 KB, Ilość pobrań: 111)
Zalacznik nr 4 - Karta zgloszenia do Programu, (Wielkość: 23.50 KB, Ilość pobrań: 106)
Zalacznik nr 6 - Karta pomiaru niezaleznosci funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriow oceny, (Wielkość: 17.84 KB, Ilość pobrań: 97)
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 2021-dla wszystkich, (Wielkość: 58.50 KB, Ilość pobrań: 95)
Program Opieka wytchnieniowa dla czlonkow rodzin lub opiekunow osob z niepelnosprawnosciami - edycja 2020-2021 (4)(1), (Wielkość: 83.50 KB, Ilość pobrań: 136)
Zalacznik nr 5 - Wzor karty realizacji Programu (1), (Wielkość: 21.12 KB, Ilość pobrań: 93)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.