Park w Bondyrzu


Niedziela, 17-02-2013Park Terapeutyczno-Rekreacyjny w Bondyrzu

Utworzenie Parku w 2007 roku dało osobom z niepełnosprawnością szansę na korzystanie z letniego wypoczynku, rekreacji, treningu samodzielności, niezależności w kontakcie z przyrodą i w dostosowanym środowisku w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku organizowane są również liczne integracyjne spotkania, imprezy sportowe i kulturalne. Teren Parku został dostosowany do potrzeby osób z niepełnosprawnością, również poruszających się na wózkach.

Zdjęcia załączone do artykułu:

Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu Park w Bondyrzu