Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Po Zamojskiej premierze filmu „Chce się żyć”

W piątek 25 października w Centrum Kultury Filmowej Zamościu w odbyła się uroczysta premiera filmu „Chce się żyć” w reżyserii Macieja Pieprzycy.

Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu wraz z Zespołem Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”. Część widowni stanowili wychowankowie Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, w tym także Ci, którzy na co dzień korzystają z wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (tzw. AAC). Na początku spotkania przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”, Maria Król złożyła Dyrektorowi CKF, Andrzejowi Bubele gorące podziękowania za wprowadzenie filmu do repertuaru CKF „Stylowy’”. Słowo wstępne wygłosili Bartłomiej Nowosadowski i pani Agnieszka Pilch, wicedyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Mówić bez słów”. Pan Bartłomiej, uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, który od ponad 20 lat jest użytkownikiem AAC, podkreślał jak wielkie znaczenie ma dla niego możliwość porozumiewania się z innymi z pomocą wspomagających metod komunikacji.

Pani Agnieszka opowiedziała o losach pierwowzoru filmowego bohatera, Przemysławie Chrzanowskim, który spędził wiele lat w domu opieki społecznej. Był tam traktowany jak osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym i nie dano mu żadnej możliwości komunikowania się z otoczeniem. Pani Agnieszka wspomniała także historię użytkownika AAC z Głogowa, do którego wezwano karetkę, gdy próbował jedynie poprawić swoją pozycję na swoim wózku. Bez żadnej próby porozumienia zaaplikowano mu leki. Odtąd przy wózku ma dopiętą informację o sposobach porozumienia się z nim. Pokreślone zostało także, że trzeba pamiętać, iż systemy komunikacji alternatywnej mogą służyć wszystkim osobom napotykającym na poważne problemy w porozumiewaniu się, a nie tylko osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wiedzę o AAC należy propagować w środowiskach lokalnych, a szczególnie w szpitalach gdzie systemy AAC mogą być bardzo pomocne na przykład osobom po przebytych udarach.

Premiera filmu przypadła na październik, który jest międzynarodowym miesiącem AAC. Mamy nadzieję, że powstawanie takich filmów pozwoli ludziom zrozumieć problemy, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby niemówiące.

Po projekcji wszyscy byli pod wrażeniem znakomitej gry aktorskiej głównego bohatera.

Wśród gości na premierze pojawili się między innymi: Zastępca Prezydenta Miasta Zamość - Tomasz Kossowski, Wójt Gminy Zamość - Ryszard Gliwiński, Starosta Zamojski - Henryk Matej, Kierownik Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie - Halina Rycak, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość - Jerzy Michalski oraz inni przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.