Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Po Zbiórce Publicznej ...


W dniu 31 października 2013r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przeprowadziło w sklepie Kaufland w Zamościu zbiórkę publiczną środków finansowych.

Dzięki Państwa hojności i dobroci serc udało się zebrać kwotę w wysokości 2 tyś 553 zł 35 gr. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie dowozu naszych wychowanków na rehabilitację.

Z całego serca dziękujemy wszystkim wspierającym osobom i instytucjom oraz kwestującym wolontariuszom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu.

W imieniu zarządu
Maria Król – Przewodnicząca

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.