Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Po konferencji

W dniach 19-22.04.2013 r. w hotelu Artis w Zamościu odbyła się Konferencja pt.: „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego. Doświadczenia polskie i brytyjski „. Została ona zorganizowana …

W dniach 19-22.04.2013 r.  w hotelu Artis w Zamościu odbyła się Konferencja pt.: „Od pacjenta i ucznia do obywatela – uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w głównym nurcie życia społecznego. Doświadczenia polskie i brytyjski „. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu  w ramach realizacji projektu „Pogranicze równych szans” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane min. rozwiązania brytyjskie w zakresie deinstytucjonalizacji działań oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych ułatwiających aktywność obywatelską osób niepełnosprawnych.

Niektóre tytuły wykładów:

-„Szkoła dla Rodziców w Percy Hedley School jako przykład wczesnego wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny” (Anne Coates)

-„Pozwólmy im mówić – co ułatwia komunikację z dorosłymi użytkownikami AAC?” (Dorothy Fraser)

- „Rola ekspertów – wolontariuszy w szerzeniu dobrych praktyk i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” (Olive Surtees)

Bardzo dziękujemy wszystkim wykładowcom za bardzo wartościowe i interesujące przemówienia.

Niektórzy wykładowcy i goście:

  • Po konferencji

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.