Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu

13 czerwca 2014 roku, na zaproszenie Przewodniczącej...

13 czerwca 2014 roku, na zaproszenie Przewodniczącej Stowarzyszenia – Pani Marii Król, w uznaniu blisko 25-letniego dorobku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w zakresie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, przedstawicieli Agencji Rządowych i organizacji pozarządowych.

Przed posiedzeniem Komisji, które rozpoczęło się o godzinie 13:00, jej Członkowie oraz zaproszeni Goście odwiedzili Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, modelowy przykład zintegrowanego wsparcia, gdzie w środowisku lokalnym łączy się edukację z rehabilitacją, terapią i wsparciem dla rodzin z osobą niepełnosprawną.

Podczas posiedzenia Komisji swoje wystąpienia zaprezentowali:

- Jarosław Duda  - Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

- Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

- Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli również:

- Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka,

- Jan Filip Libicki – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

- Tomasz Kossowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość

- Danuta Chruściel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

- Halina Rycak – Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Polski.

Prezentacji doświadczeń Stowarzyszeń w budowaniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych dokonała Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”.

Ponadto Członkowie Komisji po posiedzeniu spotkali się z Panem Marcinem Zamoyskim – Prezydentem Miasta Zamość.

 

Pliki do pobrania:

pismo do Marcina Zamoyskiego, (Wielkość: 182.63 KB, Ilość pobrań: 862)
pismo do Marii Król, (Wielkość: 86.10 KB, Ilość pobrań: 877)
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu
 • Po posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.