Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Podpisanie umowy


17.02.2021 r., podpisana została umowa na wybudowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kresowej 24. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu (Inwestor) a LIDERTECH Sp z o.o. (Wykonawca). Wartość robót to 5 602 350,00 brutto. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2022 r. Roboty budowlane realizowane są w ramach projektu "Pogranicze Równych Szans" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020".

  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.