Podsumowanie Ankiety


Czwartek, 13-11-2014

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu,
w dniach 28-29 października b.r. rozesłało pocztą elektroniczną na adresy komitetów wyborczych ankiety dla kandydatów do Rady Miejskiej w Zamościu pn. „Zamość – miastem idealnym i dostępnym dla każdego. Moja wizja Miasta przyjaznego dla osób
z niepełnosprawnością”.

Celem ankiety było poznanie opinii kandydatów do Rady Miejskiej, dotyczącej problematyki niepełnosprawności. Wypełnioną ankietę należało odesłać do dnia 07 listopada 2014 roku na adres biuro.p@spdn.pl

Niestety nasza akcja nie spotkała się z dużym zainteresowaniem w terminie otrzymaliśmy tylko jedną ankietę od pani Katarzyny Wołoszyn, Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Miasta Zamość.