Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Polsko-węgierska wymiana doświadczeń

Po raz kolejny nauczyciele ‒ konduktorzy węgierscy z Instytutu Petö z Budapesztu goszczą w „Krok za krokiem”.

Dzisiaj odwiedzili nie tylko siedzibę naszego Stowarzyszenia w Zamościu i spotkali się z przewodniczącą Marią Król, ale także zobaczyli jak działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach. Jak zauważyła kierownik placówki Magdalena Poliwczak, znaleźli wspólny język i pomysł na wymianę artystyczną.

Instytut Petö z Budapesztu to jedna z najbardziej znanych w świecie uczelni kształcąca specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem.

Fot. Krok dalej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

 

 

 

 

  

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.