Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej


Jest nam niezmiernie miło, że 30 czerwca Zamojski Klub Rotariański, przekazał na rzecz Stowarzyszenia 40 000,00 na wyposażenie pracowni poligraficznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej, przy ul. Kresowej 24. Wsparcie Zamojskiego Klubu Rotariańskiego stanowi także zabezpieczenie wkładu własnego, dla projektu dofinansowanego ze środków PFRON na łączną kwotę 200 000,00, który umożliwi pełne doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.

Zamojski Klub Rotariański nie po raz pierwszy znacząco wspiera działalność Stowarzyszenia. W latach ubiegłych Klub wyposażył Salę Doświadczania Świata oraz zakupił sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” w Zamościu.  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Pomoc dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.