Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w Zamościu


Piątek, 06-06-2014Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie Przewodniczącej Stowarzyszenia – Pani Marii Król, w uznaniu blisko 25-letniego dorobku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w  Zamościu w zakresie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Zamość będzie gościł w dniach 12-14.06.2014 roku Członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, przedstawicieli Agencji Rządowych i organizacji pozarządowych.

W programie pobytu ww. gości jest w dniu 13.06.2014r. wizytacja Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu (ul. Peowiaków 6a) i innych placówek Stowarzyszenia, posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP (w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3), podczas którego zostaną przedstawione następujące wystąpienia:
1.Informacja na temat zakresu i form wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych – referuje Jarosław Duda sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej.
2.Prezentacja doświadczeń Stowarzyszeń w budowaniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych – referuje Maria Król - Przewodznicząca Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”.
Ponadto Członkowie Komisji po posiedzeniu spotkają się z przedstawicielami samorządów lokalnych
i regionalnych.

Mediom zainteresowanym uczestnictwem w posiedzeniu przekazujemy kontakt do sekretariatu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP: kpsr@sejm.gov.pl.

Magazyn Reporterów Zdarzenia wywiad z przewodniczącą SPDN "Krok za Krokiem" w Zamościu na temat wizyty członków sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny

http://www.tvp.pl/lublin/reportaze/zdarzenia-magazyn-reporterow/wideo/10-czerwca-2014/15569960