Posiedzenie Komisji Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Zamość


Poniedziałek, 22-06-2015

17.06.2015 r.


W dniu 17 czerwca 2015 roku, w budynku Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej „Luneta” odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny Opieki Społecznej  i  Zdrowia Rady Miasta Zamość. W drugim punkcie obrad wraz z Kamilem Kabasińskim miałem okazję przedstawić przykłady programów wsparcia asystentów osób z niepełnosprawnością realizowanych w różnych miejscach w Polsce.

Przedstawiając sytuację w Zamościu zwróciliśmy  uwagę na niewystarczającą ilość godzin wsparcia  
tj. 4 godziny w miesiącu, realizowane maksymalnie przez 4 miesiące. Zwróciliśmy uwagę, że Miasto powinno zdecydowanie zwiększyć liczbę godzin wsparcia. Podkreślono również brak analizy po stronie Miasta, ile jest faktycznie osób które by takiego wsparcia potrzebowały. W trakcie dyskusji padały ze strony Radnych pytania m.in. o system szkoleń asystentów, koszt godziny pracy asystenta, zakres usług asystenckich a także, czy na terenie Miasta i najbliższej okolicy jest odpowiednia liczba osób, przygotowanych do świadczenia takich usług. Przewodnicząca Komisji, Radna Dorota Nowosad, zaproponowała aby rozważyć możliwość wprowadzenia systemu kształcenia osób bezrobotnych na asystentów osoby z niepełnosprawnością.

Wszyscy radni poparli nasz wniosek o utworzenie zespołu przygotowującego  założenia  nowego programu pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Mieście Zamość. Zaproponowano aby w skład zespołu weszłyby m.in. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mieszkające w Zamościu.