Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Prace budowlane na Kresowej


Z każdym dniem nasz „Rodzinny Dom” nabiera nowych kształtów. W grudniu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą przedsięwzięcia firmą Budmat z Zamościa i rozpoczęliśmy prace budowlane.

W ostatnim czasie został usunięty drzewostan, rozebrano zadaszenie i schody stalowe. Usunięto też zewnętrzną elewację budynku. Prowadzone działania utrwaliliśmy na zdjęciach, które możecie obejrzeć pod naszą notatką.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu pozyskało na cel budowy już 3 mln złotych. Do zakończenia realizacji I etapu w lutym 2020 roku potrzeba jeszcze 2,6 mln złotych.

Budowa „Rodzinnego Domu” ‒ Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Zamościu przy ul. Kresowej 24 stworzy szansę na wieloprofilową terapię i zamieszkanie w godnych, przyjaznych warunkach osobom, które z racji swej ciężkiej niepełnosprawności mają nikłe szanse założenia własnych rodzin. Ich rodzice/opiekunowie z każdym rokiem starzeją się i umierają...

Projekt został dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej
  • Prace budowlane na Kresowej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.