Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Projekt: ICF- klucz i wspólny język do zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności

Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Ruszyła strona internetowa poświęcona szkoleniom organizowany w ramach projektu:
"ICF- klucz i wspólny język do zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności".
Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

 

Strona będzie na bieżąco aktualizowana o wszelkie niezbędne informacje dotyczące działań projektu oraz o daty szkoleń i sposoby rekrutacji.

ZAPRASZAMY!

www.szkoleniaicf.pl

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.