Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Projekt BONDYRZ

Rozwój Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu.

Ta inicjatywa, stanowi kolejny element systemu zintegrowanej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Park położony jest na terenie wiejskiej Gminy Adamów, na Roztoczu (południowo-wschodnia część woj. lubelskiego).

Na terenie użytkowanej przez Stowarzyszenie nieruchomości (ok. 2, 68 ha) zlokalizowanej we wsi Bondyrz przygotowano pole namiotowe z zapleczem sanitarnym i utwardzonym terenem leśnym przystosowanym do poruszania się po nim osób na wózkach inwalidzkich wraz z niezbędną infrastrukturą służącą rekreacji (np. zaplecze socjalne, domek na drzewie z podjazdem, ławki, huśtawki itp.).

 

Stworzenie tej unikalnej na naszym terenie bazy sportowo- turystycznej – ścieżka ekologiczna, infrastruktura sportowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych (boisko, ścieżka wspinaczkowa) daje szansę na korzystanie z letniego odpoczynku i uprawiania dyscyplin sportowych paraolimpijskich w kontakcie z przyrodą i lokalnym środowiskiem przez niepełnosprawnych wychowanków Stowarzyszenia.

 

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 maja 2012 roku, Stowarzyszeniu przyznano dofinansowanie do robót budowlanych w Parku Terapeutyczno – Rekreacyjnym w Bondyrzu
takich jak m.in. utwardzenie i wykonanie chodników i alejek, wykonanie placu zabaw oraz jego wyposażenie, wykonanie bieżni, wykonanie i ogrodzenie dodatkowego boiska, ogrodzenie całości obiektu, budowę dodatkowego pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego.

 

Naszym zamiarem jest stworzenie jednego z nielicznych w Polsce a jedynego w naszym regionie obiektu sportowego w pełni dostosowanego do rozwijania zainteresowań sportowych osób niepełnosprawnych. Podczas jego funkcjonowania będzie kładziony nacisk na rozwój dyscyplin paraolimpijskich stworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych.

 

Planowane działania wymagają zaangażowania środków finansowych w wysokości ponad 500 tyś. zł. z czego połowę Stowarzyszenie otrzyma od Samorządu Województwa Lubelskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zwracamy się do wszystkich o finansowe wsparcie tej inicjatywy. Będziemy również wdzięczni za wszelką pomoc rzeczową.

 

ZOBACZ ULOTKĘ PROMUJĄCĄ NASZE DZIAŁANIA W BONDYRZU !!!

Bondyrz park ulotka 2012

 

Na terenie Parku każdego roku Stowarzyszenie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży i dorosłych osób – Wychowanków Stowarzyszenia – organizuje Wakacyjne Turnusy – Zielone Szkoły pod namiotami. Jest to duże przedsięwzięcie i wymaga dużego nakładu finansowego, aby zapewnić niepełnosprawnych osobom odpowiednie warunki, zabezpieczyć opiekę i wyżywienie wszystkim Uczestnikom.

 

Pomóż nam i razem zorganizujmy Wakacje dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Zamojszczyzny.

 

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Wejdź w zakładkę „Chcesz pomóc?” i zdecyduj w jaki sposób Ty możesz wesprzeć nasz Projekt !!!


 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.