Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Projekt Białobrzegi

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji kompleksu środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białobrzegach (powiat zamojski, gmina Zamość), który będzie służył mieszkańcom powiatu zamojskiego ziemskiego i grodzkiego.

W związku z niewystarczającą  ofertą  na terenie Zamojszczyzny w obszarze środowiskowego wsparcia dla dorosłych  osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi: osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (osoby na wózkach i  z problemami w komunikacji) rozszerzanie tej formy wsparcia jest niezwykle potrzebne.

 

Idea wsparcia środowiskowego, w przeciwieństwie do oferty pobytu w domu pomocy społecznej, sprzyja integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i  ich aktywnemu uczestnictwu w życiu publicznym jednocześnie nie wyłączając ich z życia rodzinnego. Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne wsparcie w środowisku jest  rozwiązaniem najtańszym i najskuteczniejszym.

 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu utworzyło w Białobrzegach:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” (Białobrzegi 19),

- Centrum Aktywizacji Społecznej 2 (Białobrzegi 19),

- Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im Jana i Zofii Kułakowskich (Białobrzegi 57).  

Planuje również zorganizować w Białobrzegach wspierane zamieszkanie, wspierane zatrudnienie, itp.

Stowarzyszenie jest w posiadaniu lub użytkuje (dzierżawi)  dwie  nieruchomości położone w miejscowości Białobrzegi:

1. budynek na 2 ha  działce obsadzonej drzewami i krzewami – Białobrzegi 57 (powierzchnia użytkowa około 170 m2, własność Stowarzyszenia) – w budynku utworzono Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakowskich.

       

 2. budynek po byłej Szkole Podstawowej – Białobrzegi 19 (powierzchnia użytkowa 509,79 m2 (forma własności- nieodpłatna dzierżawa na 15 lat) – w budynku utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” oraz Centrum Aktywności Społecznej (CAS 2) w Białobrzegach.

 

 

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 maja 2012 roku przyznano dofinansowanie do robót budowlanych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum Aktywności Społecznej (CAS 2) w Białobrzegach.

 

W ramach tego dofinansowania Stowarzyszenie przeprowadzono prace takie jak:  wymiana dachu wraz z naprawą konstrukcji dachowej i dociepleniem, docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, wymiana okien w części murowanej budynku, wykonanie prac odwadniających budynek, wykonanie niezbędnych dla poruszania się dla osób niepełnosprawnych ścieżek utwardzonych, parkingu, dojazdu oraz oświetlenia zewnętrznego budynku, wymiana drzwi wewnętrznych w drewnianej części budynku. 

Wykonane prace wymagały zaangażowania środków finansowych w wysokości ponad 500 tyś. zł. z czego połowę Stowarzyszenie otrzymało od Samorządu Województwa Lubelskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Aby te i inne przedsięwzięcia w Białobrzegach kończyły się sukcesem konieczna jest  współpraca  między różnymi instytucjami polityki społecznej i osobami indywidualnymi na rzecz realizacji ww. projektu i zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu.

 

 Patronat medialny nad całością działań Stowarzyszenia w Białobrzegach objęli:

  • Tygodnik Zamojski
  • Katolickie Radio Zamość
  • Zamojska Telewizja Kablowa
  • Portal internetowy www.roztocze.net.

 

Możesz pomóc nam w realizacji naszego przedsięwzięcia. Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą pomoc, która przybliży nas do realizacji naszego celu. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Wejdź w zakładkę „Chcesz pomóc?”

i zdecyduj w jaki sposób Ty możesz wesprzeć nasz Projekt !!!

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.