Projekt DWA ŻYWIOŁY - RAPORT


Poniedziałek, 02-09-2013Podczas realizacji projektu DWA  ŻYWIOŁY w dniach 1-7 lipca 2013 r. niepełnosprawni uczestnicy wraz z asystentami uczestniczyli w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu na terenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu.
Podczas siedmiodniowego pobytu uczestnicy imprezy uprawiali:
1.    Turystykę kajakową – wykorzystując sprzęt wodny (kajaki
i rowery wodne) uczestnicy przy wsparciu asystentów pływali po Zalewie Rudka w Zwierzyńcu
2.    Turystykę wspinaczkową - uczestnicy przy wykorzystaniu sprzętu wspinaczkowego doskonalili umiejętności wspinaczki dostosowanej do możliwości osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania zostały udokumentowane w postaci zdjęć.
Uczestnicy i asystenci korzystali z bazy noclegowej (pole namiotowe) na terenie Parku Rekreacyjno-Terapeutycznego w Bondyrzu  oraz z całodziennego wyżywienia zapewnionego przez realizatora projektu.
A tak uczestnicy opisują swoje doświadczenia z imprezy w Bondyrzu:
Trening wspinania i pływania podniósł naszą wiedzę techniczną na temat poruszania się
w wodzie oraz świadomość wpływu aktywności ruchowej na własny organizm.
przebywając 7 dni na wspólnym obozie rozwinęliśmy swoje zainteresowania, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Podnieśliśmy również swoje umiejętności dotyczące obsługi sprzętu wodnego.
Mieliśmy możliwość zwiedzania pięknego Roztocza i korzystania z uroków lata.


Projekt  dofinansowany przez  Powiat Zamojski