Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Projekty realizowaneProjekt Białobrzegi

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji kompleksu środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białobrzegach (powiat zamojski, gmina Zamość), który będzie służył mieszkańcom powiatu zamojskiego ziemskiego i grodzkiego.
⇒ Czytaj dalej

Projekt BONDYRZ

Rozwój Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu.

Ta inicjatywa, stanowi kolejny element systemu zintegrowanej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Park położony jest na terenie wiejskiej Gminy Adamów, na Roztoczu (południowo-wschodnia część woj. lubelskiego).
⇒ Czytaj dalej

Inne Projekty

Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu.
⇒ Czytaj dalej

„Krok za krokiem ku samodzielności” PFRON 2017-2019

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności ON tj. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej i społecznej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez dostarczenie im wszechstronnej rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia zgodnie z art. 26 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019 na Zamojszczyźnie.
⇒ Czytaj dalej

Volunteering in „Step by step” 2017/2018


⇒ Czytaj dalej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP