Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Projekty realizowanePFRON 2019-2022

Projekt pn.: Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością
Projekt dofinansowany ze środków PFRON

⇒ Czytaj dalej

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”


⇒ Czytaj dalej

„Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizują projekt nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar E.
⇒ Czytaj dalej

Projekt BONDYRZ

Rozwój Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu.

Ta inicjatywa, stanowi kolejny element systemu zintegrowanej pomocy osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Park położony jest na terenie wiejskiej Gminy Adamów, na Roztoczu (południowo-wschodnia część woj. lubelskiego).
⇒ Czytaj dalej

Projekt Białobrzegi

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji kompleksu środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białobrzegach (powiat zamojski, gmina Zamość), który będzie służył mieszkańcom powiatu zamojskiego ziemskiego i grodzkiego.
⇒ Czytaj dalej

Inne Projekty

Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu.
⇒ Czytaj dalej

„Bezpieczny dojazd do placówek i nauka dzieci z niepełnosprawnością w dobie pandemii”


⇒ Czytaj dalej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.