Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Przetarg nieograniczony z dnia 16.12.2013 r. - autobus

PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich ( możliwość zamocowania  5 miejsc do kotwiczenia wózków inwalidzkich).

Informacja o roztrzygnięciu przetargu na dostwę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.
Dotyczy Przetargu: "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich ( możliwość zamocowania 5 miejsc do kotwiczenia wózków inwalidzkich)."
Przetarg na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.  ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Pliki do pobrania:

Przetarg nieograniczony - autobus SIWZ, (Wielkość: 208.73 KB, Ilość pobrań: 921)
zał. 1 , (Wielkość: 22.00 KB, Ilość pobrań: 810)
zał. 2, (Wielkość: 21.62 KB, Ilość pobrań: 800)
zał. 3, (Wielkość: 23.38 KB, Ilość pobrań: 794)
zał. 4, (Wielkość: 22.45 KB, Ilość pobrań: 783)
zał. 5, (Wielkość: 17.40 KB, Ilość pobrań: 816)
zał. 6, (Wielkość: 26.53 KB, Ilość pobrań: 816)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.