Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


REKRUTACJA WARSZTATY LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2015

Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych z Panią Dorothy Fraser- reprezentantem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children’s Foundation i ISAAC oraz Panią Agnieszką Pilch- pedagogiem specjalnym, członkinią Stowarzyszenia "Mówić bez słów", specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz zastępcą dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu pn. „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się”

Informujemy, że w dniach Informujemy, że w dniach 30.11.2015 – 03.12.2015 (BRAK MIEJSC W TYM TERMINIE) oraz w dniach 06.12.2015 – 09.12.2015 (WOLNE MIEJSCA) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w ramach Projektu pn.: „Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF dofinansowanego ze środków PFRON, organizuje Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych zPanią Dorothy Fraser- reprezentantem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children’s Foundation i ISAAC oraz Panią Agnieszką Pilch- pedagogiem specjalnym, członkinią Stowarzyszenia "Mówić bez słów", specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz zastępcą dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w  Zamościu  pn.  „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się”

Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla osób indywidualnych i przedstawicieli Placówek/Organizacji/Instytucji zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Warsztaty odbędą się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej 
i przesłanie jej do dnia 20 listopada 2015 roku organizatorom:

- e-mail: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule wiadomości „E - WARSZTATY 2015“.

fax: 84 62 71 438

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszenia na stronie internetowej www.szkoleniaicf.pl do dnia 
25 listopada 2015 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania pokrywa uczestnik.

Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w warsztatach.

Ponadto serdecznie zachęcamy do połączenia udziału w opisanych warsztatach z Międzynarodową Konferencją „Krok za krokiem do uczestnictwa” organizowaną w dniach 11-12 grudnia. Szczegóły o konferencji znajdują się pod linkiem:  http://szkoleniaicf.pl/Zapraszamy_na_Konferencje_,a,63.html

Więcej informacji na stronie: www.szkoleniaicf.pl

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.