Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Relacja z debaty środowiskowej 04 lipca 2016 r.

W dniu 04 lipca 2016 r., miałem okazję reprezentować Ogólnopolską Federację Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na jednej z cyklicznych debat środowiskowych organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnoprawnych w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

W dniu 04 lipca 2016 r., miałem okazję reprezentować Ogólnopolską Federację Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na jednej z cyklicznych debat środowiskowych organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnoprawnych w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Współrealizatorem debaty w województwie lubelskim było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki. Debata na której byłem dotyczyła sytuacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną. W skład naszej delegacji weszli także Maria Król Prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Edyta Kociubowska, Katarzyna Waszak, Paweł Czuchaj - reprezentujących Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Debata odbywała się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Artura Grottgera 2. Wzorem wcześniejszych debat środowiskowych pojawił się ekspert tym razem z Francji. Osoba z niepełnosprawnością wymagająca wysokiego poziomu wsparcia. Ekspert mieszkał przez jakiś czas w Anglii gdzie studiował potem przeprowadził się do Francji. Podczas swojej prezentacji powiedział troszkę o różnicach w funkcjonowaniu systemu w tych dwóch krajach. Podkreślił, że w dostaniu się do Lublina pomogły mu asystentki finansowane przez francuski rząd. Dowiedzieliśmy się, że w obydwu krajach funkcjonuje 24 godzinny system wsparcia, jednak w Wielkiej Brytanii jest on bardziej restrykcyjny. Otóż, aby dostać takowe wsparcie w Wielkiej Brytanii trzeba stanąć przed komisją kwalifikacyjną, która orzeka czy takie wsparcie ci się należy.
Po wystąpieniu eksperta nastąpiła dyskusja prowadzona przez Pana Kamila Kabasińskiego i Panią Agatę Kapiec. Dyskusja była bardzo sprawnie moderowana.
Jej Celem było wypracowanie strategii poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością sprzężoną niestety, jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach dyskusja przerodziła się w końcu w istną litanie narzekań, a to na brak przeszkolonych urzędników w instytucjach samorządowych, kolejki do lekarzy specjalistów, na nie wystarczającej wysokość świadczeń socjalnych skończywszy. Kolejnym problemem na który zwrócę uwagę, był niski poziom uczestnictwa samych zainteresowanych.

Na koniec każda z grup uczestników musiała wybrać obszar życia osób z niepełnosprawnością sprzężoną, który trzeba poprawić. Nasza grupa wybrała sferę niezależnego życia zapisaliśmy, że niezbędne jest sprofesjonalizowanie zawodu asystenta, wprowadzenie 24 godzinnego modelu wsparcia.
Wnioski z debat środowiskowych trafią do Polskiego Forum osób Niepełnosprawnych, które przygotuje z nich raport uwzględniający najważniejsze problemy środowiska osób z niepełnosprawnościami, który to trafi na biurko Pani Minister Elżbiety Rafalskiej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Michał Król

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.