Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach

26 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach zorganizowany został dzień otwarty

26 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach zorganizowany został dzień otwarty. Uczestnicy i goście mogli skorzystać z charytatywnego koncertu DJ PEPO.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Pana Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość.
Równolegle można było zobaczyć prezentacje prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu zamojskiego oraz kół gospodyń wiejskich z Gminy Zamość.
Bardzo dziękujemy wszystkimi za obecność i pomoc w organizacji a w szczególności:
- Ryszardowi Gliwińskiemu – Wójtowi Gminy Zamość
- Dariuszowi Tłuczkiewiczowi – Sołtywsowi Białobrzeg
- Henrykowi Matejowi – Staroście Zamojskiemu
- Monice Bergiel – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- DJ PEPO
- Środowiskowemu Domu Samopomocy w Sochach
- Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zamościu
- Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia w Krasnobrodzie
- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Zamościu
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Kolonii Sitaniec
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach


Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Aktywni w sporcie i sztuce” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie. 

Współorganizatorem była także Gmina Zamość

 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach
 • Relacja z dnia otwartego w Białobrzegach

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.