Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni


Wtorek, 20-05-2014 Projekt „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

W dniach od 12 do 15 maja kilkanaście osób:  przedstawicieli środowiska osób
z niepełnosprawnością, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, wzięło udział w wizycie studyjnej w Gdyni.  
Wizyta studyjna rozpoczęła się od zwiedzania Centrum Nauki „Eksperyment”, znajdującego się w Parku Naukowo-Technologicznym. Jest to obiekt podobny do warszawskiego Centrum Nauki  Kopernik, choć dużo mniejszy to jednak bardzo nowoczesny i w pełni dostępny dla wszystkich, również osób poruszających się na wózkach, które mogą aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych.
Następnym punktem wizyty był udział w seminarium dla studentów trójmiejskich uczelni, zwłaszcza
z kierunków dotyczących architektury. Seminarium prowadził dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, który wyjaśniał studentom zasady projektowania uniwersalnego.

Po seminarium przyszedł czas na wizytę w Centrum Integracja Gdynia gdzie Pan Michał Urban - Dyrektor Centrum opowiadał o działaniach prowadzonych przez placówkę.
W Centrum każda osoba z niepełnosprawnością może uzyskać poradę z zakresu rynku pracy, zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz porozmawiać z doradcą zawodowym. Spotkaliśmy się również
z przedstawicielami Centrum Współpracy Młodzieży, którzy opowiedzieli nam o projekcie zrealizowanym wspólnie z UM Gdynia pod nazwą „Gdynia dla wszystkich”. W ramach projektu 25 wolontariuszy podzielonych na 6 grup spacerowało ulicami dzielnic Gdynia Chylonia i Leszczynki. W skład każdego „patrolu” weszli eksperci – osoby niepełnosprawne sensorycznie i motorycznie oraz osoby zdrowe. Przemierzając wcześniej wyznaczone trasy uczestnicy sprawdzili i ocenili ogólną dostępność gdyńskiej przestrzeni miejskiej. Grupy Wolontariuszy zakończyły swoje działania w grudniu 2013r. Przemierzyli
31 tras i natrafili na ponad 400 barier w przestrzeni miejskiej. Planowana jest kontynuacja projektu
i monitoring kolejnych dzielnic Miasta, pod kątem dostępności.

Wieczór spędziliśmy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym odbywała się Gala „Gdynia bez barier”, którą  poprowadzili wspólnie Pani Beata Wachowiak – Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób  Niepełnosprawnych wraz z Panem Piotrem Pawłowskim, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Duże wrażenie zrobiło na nas wystąpienie Prezydenta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka, który poza niesamowitym temperamentem (wjechał na scenę na motorze) wykazał się rozumieniem zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie Laureatów Gali, czyli osób i instytucji, które swoim działaniem przełamują stereotypy w myśleniu
o niepełnosprawności, tworzą udogodnienia, likwidując bariery architektoniczne, komunikacyjne
i społeczne utrudniające życie osobom z niepełnosprawnością. Galę i pierwszy dzień wizyty zakończył koncert Kuby Sienkiewicza (Elektryczne Gitary).

Następnego dnia w budynku Urzędu Miasta Gdynia (który jest dostępny dla  osób
z niepełnosprawnością)  uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem Wojciechem Szczurkiem, Prezydentem Miasta, Panią Beatą Wachowiak-Zwara, Pełnomocniczką Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
dr hab. inż. arch. Markiem Wysockim z  Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i Panem Marcinem Gromadzkim, Rzecznikiem Prasowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Na początku spotkania Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podziękował za przybycie oraz opowiedział o swojej znajomości
z Panią Pełnomocnik, która to stała się pretekstem aby uczynić Miasto jak najbardziej przyjaznym. Pan Marek Wysocki powiedział że wraz ze swoimi studentami organizuje wspólne wyjścia monitorujące dostęp do przestrzeni publicznej a Marcin Gromadzki, wskazywał że jego Miasto jest laureatem wielu nagród  docenianym za przyjaźnie rozwiązaną komunikacje miejską, która od 2012 roku posiada 100% taboru niskopodłogowego, zarówno jeśli chodzi o autobusy jak i trolejbusy.  

Ostatnim obiektem który mieliśmy okazję zwiedzić był budynek Akwarium Gdyńskiego, który okazał
się także dostępny.

Podsumowując wizyta była bardzo owocna i pokazała że przy  odrobinie determinacji można uczynić przestrzeń miejską przyjazną dla wszystkich. Warto powtórzyć za Prezydentem Miasta Gdyni,
że dostosowanie to droga, którą trzeba konsekwentnie kroczyć, ponieważ nie ma na świecie miejsca idealnie przystosowanego i przyjaznego. Przykład Hotelu Gdynia, który zapewniał nas o swoim przystosowaniu dla osób z niepełnosprawnością, bez dodania że pokoje w pełni przystosowane
są wyłączone z użytkowania z powodu remontu, jest tego najlepszym potwierdzeniem.


Relacja: Michał Król, Kamil Kabasiński

Zdjęcia załączone do artykułu:

Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni Relacja z wizyty studyjnej w Gdyni