Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Rozstrzygnięcie przetargu


Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

            Informuję, że w dniu 12.01.2018r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich” zgodnie z ogłoszeniem nr 500984 z dnia 04.01.2018 r.

 

            Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 310.00,00 zł brutto.  

W terminie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 TRUCK EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. UL. Żurawia 43 lok 201, 00-680 Warszawa, wartość oferty brutto: 287.451,00 zł, termin wykonania zadania: 15 marca 2018 r., okres gwarancji: gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów 24 miesiące, gwarancja na powłokę lakierniczą 36 miesięcy, gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 6 lat; termin płatności: 14 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury i doręczonej do siedziby Zamawiającego.  

 

                                                                                           Maria Król

 

                                                                                 Przewodnicząca Stowarzyszenia

Pliki do pobrania:

Protokół, (Wielkość: 1.21 MB, Ilość pobrań: 325)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.