Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Roztrzygnięcie PRZETARGU z dnia 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 27.12.2013 r.

Zamość,  dnia 09.01.2014 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich” – ogłoszenie 281349-2013 z dnia 27.12.2013.
Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w dniu 07 stycznia  2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowania „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich” – ogłoszenie 281349-2013 z dnia 27.12.2013.

Wybrano ofertę:
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz ul. Krakowska 32b 35-111 Rzeszów  - cena brutto: 288 927,00 zł

Oferty złożyli:
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz ul. Krakowska 32b 35-111 Rzeszów  – 100 punktów – I w kolejności.

Uzasadnienie:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.
3. Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ.
4. Oferta Wykonawcy była jedyną złożoną ofertą

1) na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z Art.. 94 ust. 1pkt 1) ustawy Pzp.


Kierownik jednostki
Maria Król

 

Pliki do pobrania:

Roztrzygnięcie PRZETARGU z dnia 27.12.2013 r. , (Wielkość: 173.06 KB, Ilość pobrań: 1067)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.