Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Ruszyła rekrutacja na sympozjum!!!

Udział w Sympozjum w dniu 13.09.2014 roku jest bezpłatny.


Szanowni Państwo !!!!

Zapraszamy do udziału w Sympozjum Naukowo – Szkoleniowym,

o którym znajdą Państwo więcej informacji poniżej.

 

Aby wziąć udział w części społecznej Sympozjum  pt.: Wyzwania dla rehabilitacji wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w dniu 13 września 2014 należy:

- wypełnić kartę zgłoszeniową (jeżeli placówka/organizacja/instytucja zgłasza do uczestnictwa kilka osób, proszę uzupełnić jedną kartę zgłoszeniową wpisując dane wszystkich uczestników) - (załącznik nr 1),

- wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie

 

danych osobowych (jedno oświadczenie dla jednej osoby) - (załącznik nr 2),

- wypełnić oświadczenie o uczestnictwie w innych Projektach dofinansowanych ze środków PFRON (jedno oświadczenie dla jednej osoby) - (załącznik nr 3),

- wypełnione i podpisane dokumenty wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok za krokiem” w ZamOściu,

ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość

do dnia 20 sierpnia 2014 roku – decyduje data stempla pocztowego,

z dopiskiem Sympozjum.

 

Organizator zapewnia lunch oraz przerwę kawową dla uczestników.

Udział w Sympozjum w dniu 13.09.2014 roku jest bezpłatny.

 

W sytuacji Pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu:

Kinga Paul (84/6271438; biuro@spdn.pl)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


WSZELKIE INFORMACJE A TAKŻE KARTY ZGŁOSZENIOWE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE

>>>WWW.SZKOLENIAICF.PL (BEZPOŚREDNI LINK DO INFORMACJI I PLIKÓW DO POBRANIA) <<< 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.