SERDECZNIE ZAPRASZMY NA WARSZTATY Z DR VERONICA SCHIARITI


Poniedziałek, 28-07-2014

Dwudniowe warsztaty odbędą się 14-15.09.2014r.


SERDECZNIE ZAPRASZMY NA WARSZTATY
Z DR VERONICA SCHIARITI
(University of British Columbia, Kanada)

Dr Veronica Schiariti - lekarz medycyny, która wraz z innymi naukowcami uniwersytetu w Vancouver (Kanada) opracowuje podstawowy zestaw kategorii ICF-CY dla Dziecięcego Porażenia Mózgowego/ kwestionariusz diagnostyczny dotyczący funkcjonowania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym/. Prace badawcze są już na ukończeniu a wyniki tych prac będą rozpowszechniane (m.in.  podczas tegorocznego posiedzenia Amerykańskiej Akademii Porażenia Mózgowego w San Diego, USA) i opisywać będą szczegółowo i kompleksowo funkcjonowanie osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Pozwoli to na planowanie wszechstronnej i adekwatnej rehabilitacji oraz modyfikacji środowiska zewnętrznego (poprzez eliminację barier oraz zastosowanie ułatwień). Multidyscyplinarne podejście oparte na ICF ma fundamentalne znaczenie dla transformacji modelu medycznego niepełnosprawności w model biopsychospołeczny. Opracowanie takie będzie niezwykle istotne dla podnoszenia standardów jakości pracy z osobami z niepełnosprawnością, właściwego zrozumienie niepełnosprawności oraz opracowania planu wszechstronnego i zintegrowanego usprawniania osoby z niepełnosprawnością.

Dwudniowe warsztaty odbędą się 14-15.09.2014r.

UWAGA !!!!
Warsztaty przeznaczone są dla zgłoszeń indywidualnych i przedstawicieli Placówek/Organizacji/Instytucji zajmujących się opieką nad osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym, mających podstawową wiedzę na temat stosowania klasyfikacji ICF oraz używających standaryzowanych skal oceny funkcjonowania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym kompatybilnych z ICF.

Będą to całodniowe sesje warsztatowe o tematyce:
Zastosowanie zestawu kategorii  ICF-CY  opracowanego dla mózgowego porażenia dziecięcego  (ICF-CY core sets for CP)  w sytuacjach klinicznych.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową (jeżeli placówka/organizacja/instytucja zgłasza do uczestnictwa kilka osób, proszę uzupełnić jedną kartę zgłoszeniową wpisując dane wszystkich uczestników) - (załącznik nr 1),
- wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (jedno oświadczenie dla jednej osoby) - (załącznik nr 2),
- wypełnić oświadczenie o uczestnictwie w innych Projektach dofinansowanych ze środków PFRON (jedno oświadczenie dla jednej osoby) - (załącznik nr 3),
- wypełnione i podpisane dokumenty wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu,
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
do dnia 20 sierpnia 2014 roku – decyduje data wpływu,
z dopiskiem Warsztaty.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na warsztaty nastąpi
do dnia 27 sierpnia 2014 roku na stronie Projektu
www.szkoleniaicf.pl

Organizator zapewnia:
- organizację przerwy kawowej dla uczestników,
- zakwaterowanie uczestników (2 noce - 13/14 oraz 14/15 września 2014 roku).

Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

W sytuacji Pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu:
Kinga Paul (84/6271438; biuro@spdn.pl)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

WSZELKIE INFORMACJE A TAKŻE KARTY ZGŁOSZENIOWE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE szkoleniaicf.pl (bezpośredni link do pobrania karty)