Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu


 

Informuję, że na podstawie decyzji  nr SO – ZK.5311.9.2013.ZW z dnia 22 listopada 2012 roku Prezydenta  Miasta  Zamościa  została  przeprowadzona  zbiórka  publiczna, która odbyła się w dniach  15.12.2012 – 30.11.2013 na terenie Miasta Zamość w formie: zbieranie dobrowolnych ofiar do puszek kwestarskich i zbiórki ofiar do skarbon stacjonarnych, celem wsparcia osób z niepełnosprawnością, wychowanków i uczestników Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz wsparcie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenia, w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.

 

                Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:  30 139,83 zł, wg poniższych form zbiórki publicznej:

- datki do puszek kwestarskich w kwocie 30 139,83zł.

- datki  do skarbon stacjonarnych w kwocie   0,00.zł,

               

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły: 463,71zł, w tym:

1) zakup 50 kamizelek odblaskowych z logiem Stowarzyszenia w kwocie 463,71 zł,

 

Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 1,5%.

Wysokość kosztów z przeprowadzenia zbiórki publicznej nie przekroczyła 10% przychodu ze zbiórki

 

                Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 29 676,12 zł.

                 Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów:

1)      Opłacenie czynszu najmu budynku dla prowadzenia zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.

Kwota przeznaczona na cel15 352,65 zł

 

2)      Zakup mikrobusu 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kwota przeznaczona na cel 14 323, 47 zł

 

 

                Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych

(DZ.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę

nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

 

                W imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za wsparcie, oraz instytucjom, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie zbiórki na ich terenie .

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.