Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Seminarium „Trzeba Rozmawiać”


Seminarium „Trzeba Rozmawiać”

Seminarium „Trzeba rozmawiać” odbyło się 3 grudnia w Zamościu w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością oraz Europejskiego Roku Obywateli.

Seminarium otworzyła Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu oraz koordynatorka projektu „Pogranicze Równych Szans” w ramach, którego odbyło się Seminarium. Maria Król przybliżyła zebranym osobę Andrzeja Bączkowskiego - ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz inicjatora powołania Komisji Trójstronnej. Jego pracy jako przedstawiciela administracji publicznej, towarzyszyły zasady dialogu obywatelskiego, z których podstawowa „zawsze trzeba rozmawiać” stała się przewodnim tematem seminarium.

O potrzebie prowadzenia skutecznego dialogu między administracją publiczną a środowiskiem osób z niepełnosprawnością mówiła również Magdalena Poliwczak – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach, która przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dwustu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W raporcie czytamy, iż 60% rodziców/opiekunów, osób z niepełnosprawnością oraz 43% samych osób z niepełnosprawnością stwierdza, że władze lokalne nie przekazują żadnych informacji o formach pomocy oferowanych przez samorząd osobom z niepełnosprawnością. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dopuszczenie środowiska osób z niepełnosprawnością do współdecydowania o formach wsparcia świadczonych na ich rzecz przez władze lokalne. W grupie osób z niepełnosprawnością takiej możliwości doświadczyło tylko 4% badanych a w grupie rodziców/opiekunów 5%.

Raport w załączeniu.

Następnie Kamil Kabasiński – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu, przedstawił Kodeks Konsultacji Społecznych, opracowany przez zespół ekspertów, powołany przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Opowiedział o kontekście powstania zespołu i opracowania dokumentu, który miał miejsce po protestach społecznych, dotyczących treści umowy międzynarodowej ACTA. Kamil Kabasiński po krótce omówił każdą z siedmiu zasad konsultacji społecznych, kończąc swoje wystąpienie apelem do przedstawicieli administracji publicznych o stosowanie zasad opisanych w Kodeksie, co z pewnością doprowadzi do polepszenia jakości dialogu obywatelskiego

7 zasad konsultacji w załączeniu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło podsumowania wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Michał Król, który porusza się na wózku elektrycznym, pochwalił działania Urzędu Miasta Zamość, podnoszące dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Jako przykład podał m.in zainstalowanie telemostu w Biurze Obsługi Interesanta, dzięki któremu osoba z niepełnosprawnością ruchową, może za pośrednictwem komunikatora internetowego brać udział w sesjach Rady Miasta. Podkreślił również konieczność wprowadzania systemowych zmian, które nie tylko zwiększą dostęp do przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnością ale pozwolą na pełne z ich korzystanie poprzez zapewnienie wsparcia asystentów osób z niepełnosprawnością.

Na zakończenie Seminariom, uczestnikom wyemitowany został fragment reportażu „Pogranicze Równych Szans” obrazującego obecną sytuację osób z niepełnosprawnością w Polsce oraz wskazującego na większe zaangażowanie administracji publicznej we wdrażanie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Z reportażem można zapoznać się tutaj.


Pliki do pobrania:

Raport z badań - Seminarium „Trzeba Rozmawiać”, (Wielkość: 564.11 KB, Ilość pobrań: 930)
7 zasad konsultacji - Seminarium „Trzeba Rozmawiać”, (Wielkość: 574.05 KB, Ilość pobrań: 863)
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”
  • Seminarium „Trzeba Rozmawiać”

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.