Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Seminarium „Trzeba rozmawiać"


Zapraszamy na seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Roku Obywateli, które podsumuje badania prowadzone w ramach projektu "Pogranicze Równych Szans". W trakcie trwania seminarium odbędzie się prezentacja Kodeksu konsultacji społecznych opracowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Podsumowane zostaną również efekty wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w regionie i w Polsce.

Seminarium odbędzie się 03 grudnia podczas Gali Aktywnych i Solidarnych 2013 (początek o godzinie 11:00) w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3. Seminarium zostanie zrealizowane w ramach Projektu „Pogranicze Równych Szans” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

 

Honorowy patronat nad seminarium z zakresu dialogu obywatelskiego i postępów we wdrażaniu konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu objął Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.