Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Spotkanie z Andrzejem Zastąpiło Wiceprezydentem Miasta Zamość

Relacja Michała Króla

Dnia 28 stycznia 2015 r. W Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej w Zamościu, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
w Zamościu, z Zastępcą Prezydenta Miasta Zamość Panem Andrzejem Zastąpiło. Na spotkaniu  była także obecna Pani Halina Rycak, Dyrektor MCPR w Zamościu. Uczestnikami spotkania, byli także self-adwokaci: Marta Władek i Michał Król, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Na początku spotkania słowo wstępu wygłosiła przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem” Maria Król, przedstawiając aktualną sytuacje osób z niepełnosprawnością w naszym mieście. Podkreślała między innymi, że prawie 90% szkół w Zamościu jest niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod względem architektonicznym jak również przygotowania kadry.  Zwróciła również uwagę, że w naszym regionie osoby z niepełnosprawnością, są traktowane jako klienci Pomocy Społecznej, którym trzeba okazać wsparcie i litość.  Podkreśliła, że kłóci się to z nowoczesnym modelem postrzegania osoby z niepełnosprawnością,  jako aktywnie uczestniczącego obywatela.

W kolejnej części przyszedł czas na głos osób z niepełnosprawnością. Marta Władek zwróciła uwagę na fakt, że  od kilku lat zwraca się z apelem do władz miasta o przyznanie mieszkania socjalnego na parterze i zawsze otrzymuje odpowiedź, że mieszkania dostosowanego dla osób
z niepełnosprawnościami w  zasobach Miasta nie ma.  Drugą kwestią poruszoną przez Martę był fakt braku w Zamościu transportu specjalistycznego tj. taksówki z windą dostępnej dla osób
z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Michał Król zwrócił się natomiast
z wnioskiem o powołanie zespołu monitorującego bariery architektoniczne.

Szereg problemów poruszyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Były to m.in. zbyt mała liczba miejsc środowiskowego wsparcia, brak wsparcia asystentów, zbyt niskie finansowanie np. dla warsztatów terapii zajęciowej. Podsumowując wskazano wiele obszarów polityki miasta w których jest jeszcze dużo do zrobienia. Ze strony Pana Prezydenta uzyskaliśmy zapewnienie ,iż spotkania będą odbywały się cyklicznie, mam nadzieje ze przy większym udziale innych niepełnosprawności.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.