Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Spotkanie z dr Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich


15 września 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Zamościu.

Było ono adresowane m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie było bardzo ciekawe i zgromadziło wiele osób zainteresowanych. Jako aktywny reprezentant środowiska osób z niepełnosprawnością–self adwokat, przedstawiłem swój punkt widzenia na temat konieczności ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do KPON. Dr Adam Bodnar na razie zachęcał do aktywnej współpracy z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez składanie skarg na rażące naruszenia postanowień KPON. Jednocześnie zapewniając,
iż wspomniana już ratyfikacja jest blisko.

Poniżej notatka o spotkaniu ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęcam do zapoznania się z jej treścią.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-adama-bodnara-w-zamosciu

Michał Król

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.