Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego

17.06.2015 r.

W dniu 17.06.2015 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach oraz Gminą Zamość zrealizowało Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego. Licznie przybyli goście z ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zamojskiego oraz zrzeszenia twórców ludowych zaprezentowali swoje prace.
W programie spotkania dofinansowanego przez Powiat Zamojski goście mieli okazję zobaczyć, posłuchać i spróbować:
Ludowe przyśpiewki w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Wesołe Gosposie”
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu
Zespołu „Sitanianie”
Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej
Rękodzieło artystyczne wykonane przez:
Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Krok za krokiem”
Archiwum Państwowe i Ludowe Towarzystwo Naukowo- Kulturalne Oddział Zamość
Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej
Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach
Potrawy przygotowane przez:
Koło Gospodyń Wiejskich
w Bortatyczach
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie
Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Zamościu
Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach

 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego
 • Spotkanie z tradycyjną twórczością ludową powiatu zamojskiego

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.