Statut


Niedziela, 17-02-2013Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

Tu możesz zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia: