Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Staże z Systemu Nauczania Kierowanego dla Ukraińskich terapeutów


W dniach od 20 – 24  listpada 2017 r. 2017 roku terapeuci z Krzemieńca, Mikołajewa i Tarnopola na Ukrainie biorą udział w stażu organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu w parnerskiej współpracy z Obywatelską Społeczną Organizacją Niepełnosprawnych Dzieci i ich Rodzin „Gwiazda Nadziei” w ramach projektu „ Krok za krokiem do organizacji zintegrowanego usprawniania osób z niepełnosprawnością w Krzemieńcu na Ukrainie” dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji . 

Stażystki mają możliwość obserwowania zajęć prowadzonych z niepełnosprawnymi dziećmi z Ukrainy, które wraz z rodzicami zostały włączone do zajęć w grupach terapeutycznych zamojskiego Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozpoczęty proces rehabilitacyjny dzieci z niepełnosprawnością z Ukrainy będzie kontynuowany podczas wizyty zamojskich specjalistów zaplanowanej w dniach 10-12 grudnia 2017 r. w Krzemieńcu.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.