Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Strefy Wyłączonych Zmysłów w ramach wydarzenia"Życie przez całe życie"

Jedną z atrakcji wydarzenia "Życie przez całe życie" będzie możliwość przejścia przez Strefy Wyłączonych Zmysłów.
Akcję organizuje Zespół Środowiskowego Domu Samopomocy "Krok Dalej" w godzinach od 10:00 - 13:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 8.

Jedną z atrakcji wydarzenia "Życie przez całe życie" będzie możliwość przejścia przez Strefy Wyłączonych Zmysłów.

Akcję organizuje Zespół Środowiskowego Domu Samopomocy "Krok Dalej" w godzinach od 10:00 - 13:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 8.

Zapraszamy do zabaw edukacyjnych!

Zabawy polegają na docenieniu zmysłów: WZROKU, SŁUCHU, MOWY poprzez chwilową niemożność skorzystania z któregoś z nich.

Pozwoli to na uświadomienie uczestnikom zabaw jak wielką pracę muszą wykonać osoby, które tych zmysłów nie używają przez całe życie.

1. Strefa wyłączonego wzroku, w której zwiedzający będą doświadczać „niewidzenia”.
Każdy odwiedzający strefę wchodzi do niej z zasłoniętymi oczami i podejmuje aktywności polegające na porozumiewaniu się z innymi gośćmi za pomocą dotyku, z wykorzystaniem Pisma Braille’a.
W strefie będzie można poznać i porozmawiać z osobą, która nie widzi.

2. Strefa wyłączonego słuchu, w której zwiedzający będą doświadczać „niesłyszenia”, zapoznać się z zasadami komunikowania się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi.
Każdy odwiedzający strefę wchodząc do niej dostaje zatyczki do uszu i podejmuje aktywności polegające na porozumiewaniu się z innymi gośćmi za pomocą gestów, z wykorzystaniem języka migowego.
W strefie będzie można poznać i porozmawiać z osobą, która uczy języka migowego.

3. Strefa wyłączonej mowy, w której zwiedzający będą doświadczać „niemówienia”.
Każdy odwiedzający strefę wchodząc do niej nie może używać mowy i podejmuje aktywności polegające na porozumiewaniu się z innymi gośćmi za pomocą komunikatorów(np. tablic z symbolami, kodów obrazkowych) z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej.
W strefie będzie można poznać i porozmawiać z osobą, która nie mówi.


JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.