Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Świąteczna Zbiórka żywności za nami. Zebrano 700 kg!

W dniu 19 grudnia 2015 r. na terenie wybranych sklepów sieci PSS Robotnik w Zamościu i sklepie EURO w Wielączy odbyła się świąteczna zbiórka żywności.


W dniu 19 grudnia 2015 r. na terenie wybranych sklepów sieci PSS Robotnik w Zamościu i sklepie EURO w Wielączy odbyła się świąteczna zbiórka żywności. Zebrana w ten sposób żywność trafi do potrzebujących osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Dzięki hojności i dobroci serc klientów sklepów udało się zebrać 700 kg żywności.
Dziękujemy Zarządowi PSS Robotnik w Zamościu i kierownikom sklepów oraz właścicielom sklepu Euro w Wielączy za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki. Dziękujemy także klientom sklepów za aktywny udział w naszej akcji . Szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce wolontariuszy ,którzy wnieśli ogromny wkład w sprawne przeprowadzenie zbiórki.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.