Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Światowy Dzień Wcześniaka 2020


Co roku, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu włącza się w dzisiejsze obchody Światowego Dnia Wcześniaka. Na znak solidarności z wszystkimi wcześniakami i ich rodzicami, w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu uczniowie oraz nauczyciele ubrali fioletowe elementy ubioru, kolor przewodni tego święta.

Przez podświetlenie ratusza na kolor fioletowy, zamojskie władze chcą podkreślić jedność z wcześniakami, ich rodzinami oraz Stowarzyszeniami takim jak „Krok za krokiem”, które opiekują się dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wcześniactwo jest jedną z przyczyn mózgowego porażenia dziecięcego. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie świadczy prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Peowiaków 6a w Zamościu.


 

Dziękujemy Miastu Zamość za solidarność z wcześniakami

a redakcji Nowego Kuriera Zamojskiego za uchwycenie

Ratusza Miejskiego w fioletowych barwach

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.