Szkolenie - WYNIKI REKRUTACJI!


Środa, 26-04-2017

Wyniki rekrutacji

Osoby zakwalifikowane na szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w dniach 22-26.05.2017 roku w Zamościu


Wyniki rekrutacji
Osoby zakwalifikowane na szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w dniach 22-26.05.2017 roku w Zamościu

 

1. Osoba znajdująca się na liście podstawowej do dnia 10 maja 2017 roku powinna potwierdzić swój ostateczny udział w Szkoleniu.
2. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez przesłanie pocztą na adres Organizatora, tj. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „KROK ZA KROKIEM”, ul. Peowiaków 6A,
22-400 Zamość podpisanej umowy uczestnictwa w Szkoleniu wraz
z dowodem wpłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
3. Umowa, o której mowa będzie przesłana w dniu ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych na adresy mailowe podane w kwestionariuszu osobowym.
4. Wpłat w wysokości 100,00 PLN należy dokonywać na numer bankowy Organizatora w BGŻ O/Zamość 59 2030 0045 1110 0000 0086 9230 tytułem: „SZKOLENIE ICF MAJ 2017 IMIĘ I NAZWISKO”(np. SZKOLENIE ICF MAJ 2017 Jan Kowalski). Wpłaty powinny być dokonywane z imiennych rachunków bankowych lub przekazem pocztowym za każdą osobę oddzielnie.
5. W przypadku pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę wpłata musi zostać dokonana z konta bankowego danej instytucji, a osoba uczestnicząca ma obowiązek poinformować w odrębnym mailu o takiej sytuacji z prośbą o wystawienie rachunku na daną instytucję w terminie do 10 maja 2017 r.
6. Brak potwierdzenia uczestnictwa będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Zdjęcia załączone do artykułu: