Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Treningi samodzielności i aktywności społecznej (PFRON)


W Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu prowadzone są treningi samodzielności i aktywności społecznej w ramach projektu „Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków PFRON.

We wrześniu do treningów dołączyli: Ilona, Łukasz i Paweł. Wspólne przygotowanie posiłków oraz treningi integracyjne i komunikacyjne pozwoliły poznać się lepiej wszystkim uczestnikom zajęć.


JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.