Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Tydzień przeciwko dyskryminacji.

Projekt pn.: „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zamalowujemy stereotypy, uznajemy różnorodność. Tydzień przeciwko dyskryminacji. Dzień pierwszy W dniu 6 maja 2013r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok

Logotypy

Projekt pn.: „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Zamalowujemy stereotypy, uznajemy różnorodność. Tydzień przeciwko dyskryminacji.


Dzień pierwszy

W dniu 6 maja 2013r., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, zainaugurowało obchody Tygodnia przeciw Dyskryminacji, którego motywem przewodnim są happeningi malowania murali w różnych punktach Zamościa. Pierwszy dzień akcji Swoją obecnością uświetnili: Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Marian Rojek, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Adamczyk oraz Kierownictwo Zakładu Karnego w Zamościu w osobach Dyrektora kpt. Krzysztofa Stefanowskiego oraz jego zastępczyni Pani mjr Anny Adamskiej, którzy udostępnili ścianę budynku, gdzie powstały Murale. Namalowano dwa murale „Czy wiesz, co ona widzi?” oraz „Ręce mówią, kiedy usta nie mogą”

 

Zobacz galerię zdjęć

Dzień drugi

W dniu 7 maja 2013r., odbył się drugi dzień akcji muralowej „Zamalowujemy stereotypy, uznajemy różnorodność” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. W ramach akcji na murach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej powstały dwa kolejne murale. W malowaniu brali udział pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także penitencjariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu. Namalowano murale „Czy wiesz co ona czuje?” oraz „Czy wiesz co go porusza?”

 

 

 Zobacz zdjęcia

Dzień trzeci

W dniu 08.05.2013r., przy bezchmurnej pogodzie na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego na budynku dawnej tlenowni powstało kolejne graffiti w ramach akcji Muralowej „Zamalowujemy stereotypy, uznajemy różnorodność”. Malowali z nami m.in.: Dyrektor Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Pan Mariusz Paszko, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pan Andrzej Szumowski, Pani Iwonna Stopczyńska była Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Marta Pfeifer Radna Rady Miasta, Tomasz Wyrostek Przewodniczący os. Kilińskiego. Namalowano mural „Czy wiesz, co go porusza?”

 

 

 Zobacz zdjęcia

Dzień czwarty

W dniu 10.05.2013r. na garażu przy ul. Wyszyńskiego powstały kolejne dwa murale „Ręce mówią, kiedy usta nie mogą” oraz „Czy wiesz, co ona widzi?”. W malowaniu wzięli udział pracownicy i uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Biłgoraja.

Zobacz Zdjęcia

 

Partnerami akcji są: Grupa Stforky, oraz „Saturn” S.C. Michał Namroży, Jerzy Chatalski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym za obecność.

MEDIA O AKCJI:

Tygodnik Zamojski

e-zamosc

Zamość online

Radio Lublin

www.sw.gov.pl

TVK Zamość

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.