Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie


Poniedziałek, 11-06-2018W dniu 8 czerwca 2018r. uczniowie z klasy V, których wychowawcą jest Pani Beata Majkut uczestniczący w wycieczce na Węgry wraz z delegacja uczniów z Instytutu Pető zostali zaproszeni do Instytutu Polskiego w Budapeszcie na spotkanie z Ambasadorem RP Jerzym Snopkiem . Zaczęło się ono od przekazania drobnych prezentów dla pana Ambasadora. Dzieci także otrzymały drobne podarki od Polskiej Ambasady.

Dzieci wraz z rodzicami i terapeutami  zaprezentowały węgierską piosenkę. Pani Przewodnicząca Stowarzyszenia  Maria Król przedstawiła  historię działalności  Stowarzyszenia  oraz współpracy  polsko-węgierskiej  w zakresie rozwijania metody Pető w Polsce.

Pan Ambasador był bardzo zadowolony z faktu zaistniałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
„Krok za krokiem” a Instytutem Pető.  Wyraził też podziw dla samego jego założyciela lekarza i wybitnego pedagoga  Andreasa Pető.

Pan Ambasador obiecał pomoc w znalezieniu  węgierskiego miasta partnerskiego  dla Zamościa.

Zdjęcia załączone do artykułu:

Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie Uczniowie ZNSS „Krok za krokiem” w Instytucie Polskim w Budapeszcie