Udział naszych pracowników w warsztatach w Instytucie PETÖ


Poniedziałek, 20-11-2017W ramach podpisanego w lipcu 2017 roku porozumienia o współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z Instytutem PETÖ z Budapesztu - najbardziej znaną na świecie uczelnią kształcącą specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem, 5 osób - pracownicy placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie w dniach 22.11-01.12.2017 roku uczestniczyć będą w warsztatach zorganizowanych Instytucie PETÖ w Budapeszcie i związanych z rehabilitacją dzieci w grupie wczesnego rozwoju.

Dla zamojskiego Stowarzyszenia jest to ogromne wyróżnienie umożliwiające pracownikom podnoszenie kwalifikacji, nabycie nowej wiedzy i umiejętności, co przełoży się na pracę z osobami z niepełnosprawnością na jeszcze wyższym poziomie.