Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Uroczystości polsko-węgierskie w Zamościu
Program uroczystości polsko-węgierskich

Środa – 12.07.2017 roku

11:00 – odsłonięcie tablicy na budynku Kropli Mleka (pomoc Zamościan dla Węgrów podczas powstania węgierskiego, 1956 roku )

- powitanie gości – Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk

- wystąpienie Ambasador Węgier – Pani dr Orsolya Zsuzsanna Kovács

- wystąpienie Wojewody Lubelskiego – Pan Przemysław Czarnek

- złożenie kwiatów w barwach Polski i Węgier, w tym od niepełnosprawnych dzieci polskich („Krok za krokiem”, Zamość i węgierskich (Instytut Petö, Budapeszt)

12:00 – Ratusz – Sala Consulatus

- podpisanie porozumienia o współpracy  pomiędzy Instytutem Petö a Stowarzyszeniem „Krok za krokiem” z udziałem Pani Ambasador Węgier i Prezydenta Miasta Zamość

- występy artystyczne niepełnosprawnych dzieci polskich i węgierskich

- zwiedzanie Ośrodka „Krok za krokiem” w  Zamościu

od 16:30 – wieczór integracyjny w Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnym  Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Bondyrzu na międzynarodowym obozie polsko-węgierskim.

Czwartek – 13.07.2017 roku

09:00 – 11:00 – spotkanie w Ośrodku „ Krok za krokiem” i rozmowy o przyszłych planach

 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.