VIII Charytatywne Ostatki Karnawałowe


Poniedziałek, 14-01-2019Serdecznie zapraszamy na VIII Charytatywne Ostatki Karnawałowe w Carskich Koszarach, które odbędą się 23 lutego 2019 r. o godz. 20.00.
Gwarantujemy Państwu wspaniałą zabawę połączoną ze szczytnym celem. Udział w imprezie wspiera działania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Dotyczą one adaptacji i rozbudowy budynku przekazanego w dzierżawę przez Prezydenta Miasta Zamościa przy ul. Kresowej 24 na rzecz organizacji „Rodzinnego Domu” ‒ Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Od początku Hotel Carskie Koszary w Zamościu wspiera działania Stowarzyszenia, organizując ten wspaniały Bal.

Karta wstępu w cenie 150 zł od osoby jest do nabycia w Hotelu Carskie Koszary.
Muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Krzysztofa Stopy – Super Live Band.


     

     Patronat honorowy
     nad wydarzeniem
     Prezydent Miasta Zamość.objął Andrzej Wnuk


Prosimy o upowszechnienie informacji z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców Zamojszczyzny.

Zdjęcia załączone do artykułu: