Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami

W tym roku już po raz siódmy, dzięki uprzejmości właściciela Hotelu Carskie Koszary, sympatycy
i przyjaciele Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu bawili się na VII Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych. W Ostatkach uczestniczyło ok. 90 osób,
a o oprawę muzyczną zadbał zespół Pana Krzysztofa Stopy.

W tym roku już po raz siódmy, dzięki uprzejmości właściciela Hotelu Carskie Koszary, sympatycy
i przyjaciele Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu bawili się na VII Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych.  W Ostatkach uczestniczyło ok. 90 osób,
a o oprawę muzyczną zadbał zespół Pana Krzysztofa Stopy.

Celem imprezy było dofinansowanie kosztów transportu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością do placówek Stowarzyszenia. Wieczór rozpoczął się od powitania gości przez Właściciela Hotelu Pana Lucjana Wójtowicza oraz Skarbnika Stowarzyszenia -  Panią Małgorzatę Pogudz - Kusiak, która przybliżyła ideę wieczoru. Podkreśliła jak ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest zapewnienie bezpiecznego transportu, niejednokrotnie z najdalszych zakątków Zamojszczyzny po drogach o złym stanie, co pociąga za sobą konieczność  kosztownych napraw.

W przerwach między blokami tanecznymi goście mogli nabyć rękodzieła wykonane przez Wychowanków placówek Stowarzyszenia. Dzięki temu Stowarzyszenie uzbierało łącznie blisko
6 tysięcy złotych, które zostanie przekazane na wspomniany cel.

Wszystkim uczestnikom Charytatywnych Ostatków Karnawałowych serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i wsparcie działań Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania składamy  właścicielowi Hotelu - Panu Lucjanowi Wójtowiczowi za pomoc w zorganizowaniu Imprezy i życzliwe przyjęcie. 

  • VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami
  • VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami
  • VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami
  • VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami
  • VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe za nami

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.