Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


WYNIKI REKRUTACJI WARSZTATY (DWA TERMINY)

Warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych z Panią Dorothy Fraser- reprezentantem na kraje Europy Środkowej i Wschodniej Centrals Coast Children’s Foundation i ISAAC oraz Panią Agnieszką Pilch- pedagogiem specjalnym, członkinią Stowarzyszenia "Mówić bez słów", specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się oraz zastępcą dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu pn. „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się”

Warsztaty odbędą się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Informujemy, że na warsztaty w terminach: I – 30.11 - 03.12.2015 r. , II – 06.12 – 09.12.2015 r. organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zakwalifikowane zostały następujące osoby: 

 

 

Informujemy jednocześnie, że osoba znajdująca się na liście podstawowej do dnia 27 listopada 2015 roku powinna ostatecznie potwierdzić swoje uczestnictwo, telefonicznie bądź mailowo.
 Z poważaniem

Maria Król

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” 
w Zamościu


JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.