Węgierski Złoty Krzyż Zasługi dla Marii Król


Czwartek, 20-12-2018Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” 18 grudnia br. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Węgier.

Gospodarzem wydarzenia była Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzanna Kovacs. Spotkanie poprowadził Paweł Illés. Wyróżnienia wręczono również:

‒ Tadeuszowi Donocikowi, współzałożycielowi i prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, I wiceprezesowi Krajowej Izby Gospodarczej,

‒ Małgorzacie Joannie Endres, członkini Stowarzyszenia „Amici Hungariae” w Starym Sączu,

‒ Agacie Wsowskiej-Pawlik, dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,

‒ Andrzejowi Małyszko, członkowi Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną.

Prezydent Węgier nadał Marii Król, założycielce i przewodniczącej Stowarzyszenia „Krok za krokiem” Węgierski Krzyż Zasługi w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju węgiersko-polskich relacji społecznych oraz popularyzację w Polsce metody Andreasa Petö.  

Przez Węgry, Warszawę do Zamościa…

Uroczystość miała też wymiar lokalny. W Urzędzie Miasta Zamość (19.12) prezydent Andrzej Wnuk pogratulował odznaczonej prestiżowego wyróżnienia i mówił o trwałej współpracy węgierskiej z hetmańskim grodem. W spotkaniu uczestniczyli konduktorzy
z Instytutu Andreasa Petö z Budapesztu i zaproszeni goście.  

Maria Król, od ponad 28 lat promuje i wdraża w placówkach Stowarzyszenia węgierską metodę/filozofię usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym autorstwa Andreasa Petö. W lipcu 2017 r. doprowadziła do zawarcia porozumienia o współpracy Stowarzyszenia jako jedynej w Polsce instytucji z węgierskim Instytutem Petö, będącym częścią Uniwersytetu Semmelweissa.

Instytut Andreasa Petö z Budapesztu to jedna z najbardziej znanych w świecie uczelni kształcąca specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem. Współpraca zamojskiego ośrodka z Instytutem polega m.in. na szkoleniach polskich specjalistów, wymianie wolontariuszy, czy obozach dla dzieci.     

Media:

TVP 3 LUBLIN - Panorama Lubelska z dnia 19.12.2018 r. godz. 18:30.

Zdjęcia załączone do artykułu:

Złoty Krzyż Zasługi Węgier dla Marii Król Złoty Krzyż Zasługi Węgier dla Marii Król Złoty Krzyż Zasługi Węgier dla Marii Król Złoty Krzyż Zasługi Węgier dla Marii Król Złoty Krzyż Zasługi Węgier dla Marii Król